โรงพยาบาลฮอดขอขอบพระคุณ 🙏🙏
ป้าต๋อย ศรีเพ็ญ วิทิตานนท์ #sripen vititanon
พี่สาวที่น่ารักตลอดกาล ที่มอบผ้าเช็ดมือมาให้น้องๆ
ไว้ใช้ในยามขาดแคลน ระลึกถึงป้าต๋อยเสมอค่ะ
#ขอขอบพระคุณจากใจน้องๆทุกคนค่ะ🙏🙏