ขอขอบคุณพระคุณเจ้า เจ้าอาวาสวัดบ้านเด่นวิทยา ได้มอบน้ำหวานให้กับเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาล
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻