คณะทำงานฯศูนย์บริการฉีดวัคซีนฯ อำเภอฮอดขอขอบคุณ. #โรงเร […]

Read more ...

โรงพยาบาลฮอดขอขอบคุณ

โรงพยาบาลฮอดขอขอบคุณ คุณณัฐรดา แก้วชมภู ร้านธีรวุฒิ​การ […]

Read more ...

“คณะทำงานฯศูนย์บริการฉีดวัคซีนฯ อำเภอฮอด”. ขอขอบคุณ. เทศบาลตำบลท่าข้าม นำโดยท่านนายกไพศาล. พุทธเหมาะและร้านสุรพลการยาง.

“คณะทำงานฯศูนย์บริการฉีดวัคซีนฯ อำเภอฮอด”. […]

Read more ...

ขอขอบคุณ ร้านขนมไอรวย

ขอขอบคุณ ร้านขนมไอรวย ที่มอบขนมหวานเพื่อเป็นกำลังใจให้บ […]

Read more ...

โรงพยาบาลฮอด ขอขอบคุณ บริษัทดับบิวซีวิว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัทมิตรเกื้อกูล ปิโตรเลียม จำกัด(ปตท.ฮอด)

โรงพยาบาลฮอด ขอขอบคุณ บริษัทดับบิวซีวิว เอ็นจิเนียริ่ง […]

Read more ...

โรงพยาบาลฮอด ขอขอบคุณ หจก.ธนพูล ฮอด

โรงพยาบาลฮอด ขอขอบคุณ หจก.ธนพูล ฮอด ที่มอบหน้ากากอนามัย […]

Read more ...

ขอขอบคุณ ทีมงานจากสถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ

ขอขอบคุณ ทีมงานจากสถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ […]

Read more ...

ขอขอบคุณ ทีมงาน ส.จ.สงบ กันทะแก้ว และ คุณสมพร คุณจันทร์เพ็ญ หล้าดวงดี

ขอขอบคุณ ทีมงาน ส.จ.สงบ กันทะแก้ว และ คุณสมพร คุณจันทร์ […]

Read more ...

ขอขอบคุณ ร้านสุรพลพานิชฮอดและเทศบาลตำบลท่าข้าม

ขอขอบคุณ ร้านสุรพลพานิชฮอดและเทศบาลตำบลท่าข้าม ที่ร่วมส […]

Read more ...

ขอขอบคุณ เทศบาล ต.ท่าข้าม และ ร้านวิไลพร

ขอขอบคุณ เทศบาล ต.ท่าข้าม และ ร้านวิไลพร ที่ร่วมสนับสนุ […]

Read more ...