โรงพยาบาลฮอดขอขอบพระคุณ  ท่านผู้อำนวยการและคณะอาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ที่กรุณามอบอุปกรณ์ ป้องกัน การติดเชื้อ Covid-19 สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลฮอด

โรงพยาบาลฮอดขอขอบพระคุณ 🙏🏻🙏🏻
ท่านผู้อำนวยการและคณะอาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ที่กรุณามอบอุปกรณ์ ป้องกัน การติดเชื้อ Covid-19 สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลฮอด
#ขอขอบพระคุณจากใจเจ้าหน้าที่ทุกคนค่ะ🙏🏻🙏🏻
#วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

Please Login to Comment.