คณะทำงานฯศูนย์บริการฉีดวัคซีนฯ อำเภอฮอดขอขอบคุณ.

#โรงเรียนฮอดพิทยาคม โดยท่าน. ผอ.ระวี คงภาษี ผอ.โรงเรียนฯ.มอบอาหารกลางวัน 50 ชุด

#คุณลัดดา แก้วเทพย์พร้อมครอบครัว มอบอาหารกลางวัน 70 ชุด

#ร้านไอรวยโฮมเมด มอบขนมและเบเกอรี่

#คุณบุญธรรม นามทรง ผู้จัดการปั้มน้ำมัน ปตท.สาขาฮอด มอบเครื่องดื่มอะเมซอน จำนวน 40 แก้ว

#ผู้พิพากษาศาลจังหวัดฮอด มอบเงิน 1000 บาท เพื่อใช้ในการสนับสนุนเครื่องดื่ม

#คุณนพวรรธน์ จารุพูนผลและคุณกาญจนา จันหล้า อัยการศาลจังหวัดฮอด มอบ หน้ากากอนามัย

ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขและ จิตอาสาฯ . ณ หน่วยฉีดฯ รพ.ฮอด. ในวันอาทิตย์ที่ 11 ก.ค.2564

ขอขอบคุณทุกท่านที่มอบกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เป็นอย่างสูง ค่ะ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻.

โรงพยาบาลฮอดขอขอบคุณ

คุณณัฐรดา แก้วชมภู

ร้านธีรวุฒิ​การค้า

รองผอ.รร.ฮอดพิทยาคม คุณณรงค์​ อุ้ยฟูใจ

คุณนภาพรรณ จาก กทม. พร้อมครอบครัว ร้านสล่าไฟฟ้า อ.ฮอด

คุณสายฤดี มา​รังค์​

คุณศิริมา สุวรรณ​จำนวน

คุณชัยวัตน์​ พร้อมครอบครัว

ร้านช่างเดช กระจก อลูมิเนียมสแตนเลสคุณภคมน เฮงวรธรรม

ผู้จัดการธกส.แม่สอย คุณบัญชา อิทธเดช คุณAnnie jenselius พร้อมครอบครัว

คุณยศวีร์​ สอนภิรมย์​

และร้านสลัดฮักกัน

ที่ได้นำสลัดผลไม้มามอบให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฮอด เพื่อเสริมสร้างพลังใจ แก่พวกเรา

เราจะผ่านพ้นภาวะวิกฤตินี้ไปด้วยค่ะ

                                                                                                        ขอขอบคุณ​ทุกท่านอีกครั้งค่ะ🙏🏻🙏🏻

“คณะทำงานฯศูนย์บริการฉีดวัคซีนฯ อำเภอฮอด”. ขอขอบคุณ. เทศบาลตำบลท่าข้าม นำโดยท่านนายกไพศาล. พุทธเหมาะและร้านสุรพลการยาง. อ.ฮอด. ที่ได้นำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มมามอบให้กับบุคคลากรทางการแพทย์และผู้รับบริการในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม ณ หน่วยฉีดฯ รพฺฮอด ในวันที่ 7 ก.ค.2564.เวลา 11.00 น.ค่ะ

ขอขอบคุณ 🙏 ร้านขนมไอรวย

ที่มอบขนมหวานเพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลฮอดค่ะ

โรงพยาบาลฮอด ขอขอบคุณ บริษัทดับบิวซีวิว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัทมิตรเกื้อกูล ปิโตรเลียม จำกัด(ปตท.ฮอด) คุณบุญธรรม คุณอุมาพร งามทรง ที่ได้มอบอาหารกล่อง จำนวน 50 กล่อง และคุณส่วิตรี ขนุนทอง ที่มอบผลไม้ ให้กับทีมบุคลากร​ทางการแพทย์ที่ปฎิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 โรงพยาบาลฮอด วันที่ 6 กรกฎาคม 2564