ตัวแทนโรงพยาบาลฮอด เยี่ยมให้กำลังใจด่านคัดกรองโควิตในชุมชน. บ้านดงดำ. บ้านนาคอเรือและบ้านแม่ลอง

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฮอด ให้คำแนะนำเรื่องการตรวจพัฒนาการเด็ก และการคัดกรองเด็กที่มีปัญหาทางด้านสายตา รวมทั้งมอบโปสเตอร์ให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อในเด็ก ให้แก่สถานศึกษาในเขต ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

ร่างประกาศประกวดราคาเช่าน้ำยา-18-รายการ-ปี-2564-2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ