คณะทำงานฯศูนย์บริการฉีดวัคซีนฯ อำเภอฮอดขอขอบคุณ -- SAVE HERO-KILL COVID-19 --
กำหนดการฉีดวัคซีน Covid-19
ขั้นตอนการรับบริการฉีดวัคซีน Covid-19 โรงพยาบาลฮอด
การเตรียมตัวฉีดวัคซีนโควิด-19
ขั้นตอนการรับบริการฉีดวัคซีน Covid-19 โรงพยาบาลฮอด
แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข
รอบรั้วโรงพยาบาลฮอด
Loading...
ติดตามสถานการณ์เพิ่มเติมได้ที่ กรมควบคุมโรค Department Of Disease Control

แนวทางการเฝ้าระวังโคโรนาไวรัสในโรงพยาบาล
แนวทางเฝ้าระวังและสอบสวนโรคคิดเชื้อไวรัสโคโรนา
คำแนะนำการป้องกันสำหรับประชาชน
แนวทางการเฝ้าระวังโคโรนาไวรัสใน รพ.สต.
แนวทางและการใช้กฎหมายบังคับ
การล้างมือที่ถูกต้อง 7 ขั้นตอนและน้ำยาล้างมือ
แนวทางการเฝ้าระวังโคโรนาไวรัสใน ชุมชน
แนวทางการเก็บตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ
การสวมอุปกรณ์ป้องกัน หน้ากากอนามัย
เกาะติดสถานการณ์ โรคติดเชื้อ (COVID-19)/สื่อความรู้/คำแนะนำ/แนวทางดำเนินงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ-จัดจ้าง
กิจกรรม
Loading...