โรงพยาบาลฮอดขอขอบคุณ🙏🙏🙏
กลุ่มสิริมังคลานุสรณ์ รุ่นที่ 21 ที่ได้นำ Face shield มามอบให้แก่โรงพยาบาลฮอด
# ขอบคุณมากค่ะ🙏🙏🙏
😊😊😊😊