โรงพยาบาลฮอด ขอขอบคุณ  #คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้. #ร้านCoffeeCons #กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่ได้นำอุปกรณ์ป้องกันตนเอง มามอบให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฮอดไว้ป้องกัน COVID-19

โรงพยาบาลฮอด ขอขอบคุณ 🙏🏻🙏🏻
#คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
#ร้านCoffeeCons
#กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่
ที่ได้นำอุปกรณ์ป้องกันตนเอง มามอบให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฮอดไว้ป้องกัน COVID-19
#ขอขอบคุณจากใจเจ้าหน้าที่รพ.ฮอดทุกคนค่ะ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Please Login to Comment.