โรงพยาบาลฮอดขอขอบพระคุณ อ.สุภาพ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มช ที่กรุณามอบอุปกรณ์ ป้องกัน การติดเชื้อ Covid-19 สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลฮอด

โรงพยาบาลฮอดขอขอบพระคุณ 🙏🏻🙏🏻
อ.สุภาพ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มช
ที่กรุณามอบอุปกรณ์ ป้องกัน การติดเชื้อ Covid-19
สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลฮอด
#ขอขอบพระคุณจากใจเจ้าหน้าที่ทุกคนค่ะ🙏🏻🙏🏻

Please Login to Comment.