โรงพยาบาลฮอดขอขอบคุณ  SUNSWEET สันป่าตอง ที่มอบ ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเป็นกำลังใจ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์

โรงพยาบาลฮอดขอขอบคุณ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
SUNSWEET สันป่าตอง ที่มอบ ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเป็นกำลังใจ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์
# ขอขอบคุณจากใจเจ้าหน้าที่ทุกคนค่ะ

Please Login to Comment.