โรงพยาบาลฮอดขอขอบคุณ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
คุณ Puridon pimsan # haveahugstudio
ที่มอบอุปกรณ์ ป้องกัน การติดเชื้อ co-vid
สำหรับบุคลากรโรงพยาบาล