โรงพยาบาลฮอดขอขอบพระคุณ ร้านก๋วยเตี๋ยวแชมป์ สาขาหน้า รร.ศรีจอมทอง ที่กรุณามอบอุปกรณ์ face shield ให้กับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อใช้ในการทำงาน

โรงพยาบาลฮอดขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏
ร้านก๋วยเตี๋ยวแชมป์ สาขาหน้า รร.ศรีจอมทอง
ที่กรุณามอบอุปกรณ์ face shield ให้กับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อใช้ในการทำงาน
# ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

Please Login to Comment.