เรื่อง…เผยแพร่แผนการจัดซื้อที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ระดับจังหวัด (20%) และระดับหน่วยบริการ (70%) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเผยแพร่แผน

Please Login to Comment.