ไทม์ไซเรน เชิดศักด์ อัญชลี และ กลุ่ม CNX UNDERGROUND นำอุปกรณ์ ป้องกันการติดเชื้อ co-vid 19 มอบให้กับโรงพยาบาล

 โรงพยาบาลฮอดขอขอบคุณ

ไทม์ไซเรน เชิดศักด์ อัญชลี. และ #กลุ่ม CNX UNDERGROUND SAVE HERO-KILL C.O.V.I.D-19

ที่นำอุปกรณ์ ป้องกันการติดเชื้อ co-vid 19 มามอบให้กับโรงพยาบาล

Please Login to Comment.