คุณ รณชัย ดวงแก้ว ร้านฮอดโฆษณา ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ face shield

วันจันทร์ที่30 มีนาคม 2563 คุณ รณชัย ดวงแก้ว ร้านฮอดโฆษณา ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ face shield

ให้กับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อใช้ในการป้องกันเชื้อCovid-19 โรงพยาบาลฮอดขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Please Login to Comment.