วันที่27มีนาคม2563 พระอานนท์ แก้วสุข ร้านเจ้าหมู่การเกษตรฮอด

มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลฮอด ขอนมัสการขอบคุณ