โรงพยาบาลฮอดได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา​ เข็มที่​ 1

วันที่​ 7-9 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา​ 8.00 น.

 โรงพยาบาลฮอดได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา​ เข็มที่​ 1 ให้แก่ประชาชนผู้จองผ่านระบบหมอพร้อม ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง

ณ จุดฉีดวัคซีน โรงพยาบาลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

Please Login to Comment.