ขอขอบคุณ คุณกัญญาวรรณ รุ่งรักษา บริษัทฟาร์มชอบ กรุงเทพมหานคร

ขอขอบคุณ คุณกัญญาวรรณ รุ่งรักษา บริษัทฟาร์มชอบ กรุงเทพมหานคร ที่มอบหน้ากากผ้าจำนวน 96 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์ 9 แกลลอน ทางไปรษณีย์ให้กับโรงพยาบาลฮอด

Please Login to Comment.