ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) สาขาอำเภอฮอดและเจ้าหน้าที่ ได้มอบน้ำดื่มให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 และมอบข้าวกล่องให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ประจำหน่วยฉีดวัคซีนรพ.ฮอด

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) สาขาอำเภอฮอดและเจ้าหน้าที่ ได้มอบน้ำดื่มให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 และมอบข้าวกล่องให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ประจำหน่วยฉีดวัคซีนรพ.ฮอด และพร้อมกันนี้นายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอฮอดได้เยี่ยมติดตามบรรยากาศการฉีดวัคซีนวันแรกสำหรับผู้สูงอายุ และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบร้อย ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมาตามนัดหมายแต่เช้า โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเป็นระบบ ภายหลังการฉีดวัคซีนเป็นไปอย่างเรียบร้อย

🙏🏻ในนามของโรงพยาบาลฮอดขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

Please Login to Comment.