ประชาสัมพันธ์ค่ะผู้ที่จองวัคซีนโควิด ได้ใบนัดวันที่ 8 กรกฎาคม 64

ประชาสัมพันธ์ค่ะผู้ที่จองวัคซีนโควิด ได้ใบนัดวันที่ 8 กรกฎาคม 64 (เดิม)

ให้มาฉีดวันซีน ในวันที่ 12 กรกฎาคม 64 นะคะ เวลา 08.00-14.00 นะค่ะ วัคซีนมาแล้วค่ะ 

 

Please Login to Comment.