โรงพยาบาลฮอดขอขอบพระคุณ  ปศุสัตว์อำเภอฮอด ที่กรุณามอบอุปกรณ์ ป้องกัน การติดเชื้อ Covid-19 ชุดPPE face shield และถุงมือ sterile สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลฮอด

โรงพยาบาลฮอดขอขอบพระคุณ 🙏🏻🙏🏻
ปศุสัตว์อำเภอฮอด ที่กรุณามอบอุปกรณ์ ป้องกัน การติดเชื้อ Covid-19 ชุดPPE face shield และถุงมือ sterile สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลฮอด
# ขอขอบพระคุณจากใจเจ้าหน้าที่ทุกคนค่ะ🙏🏻🙏🏻
#ปศุสัตว์อำเภอฮอด

Please Login to Comment.