โรงพยาบาลฮอดขอขอบพระคุณ  คุณศศินันท์ พึ่งโพธิ์และเพื่อนๆ รร.ยุพราชวิทยาลัย มศ.รุ่นสุดท้ายทุกท่าน ที่กรุณามอบส้มเขียวหวาน จากสวนส้มวังกานิล อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

โรงพยาบาลฮอดขอขอบพระคุณ 🙏🏻🙏🏻
คุณศศินันท์ พึ่งโพธิ์และเพื่อนๆ รร.ยุพราชวิทยาลัย มศ.รุ่นสุดท้ายทุกท่าน ที่กรุณามอบส้มเขียวหวาน จากสวนส้มวังกานิล อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลฮอด
#ขอขอบพระคุณจากใจเจ้าหน้าที่ทุกคนค่ะ🙏🏻🙏🏻

Please Login to Comment.