ขอขอบคุณ คุณหมอหลิวและคุณหมอหยก ที่จัดทำและมอบอุปกรณ์ face shield และหน้ากากผ้า เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ ป้องกัน การติดเชื้อ สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลของเรา

ขอขอบคุณ 🙏🏻คุณหมอหลิวและคุณหมอหยก
ที่จัดทำและมอบอุปกรณ์ face shield และหน้ากากผ้า เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ ป้องกัน การติดเชื้อ
สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลของเรา
# ขอขอบคุณจากใจ🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Please Login to Comment.