โรงพยาบาลฮอดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอฮอด มอบแอลกอฮอล์ล้างมือ Face shield

วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. โรงพยาบาลฮอดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอฮอด มอบแอลกอฮอล์ล้างมือ Face shield และหน้ากากผ้า จำนวนหนึ่ง สำหรับอำเภอฮอดและจุดตรวจบูรณาการป้อมยามตำรวจทางหลวงหมายเลข108 เพื่อการดำเนินการ ป้องกันและควบคุม Covid-19

Please Login to Comment.