ร้านถ่ายเอกสารจินดาก๊อบปี้ เมืองเชียงใหม่ ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ face shield

วันที่ 30 มีนาคม 2563 ร้านถ่ายเอกสารจินดาก๊อบปี้ เมืองเชียงใหม่ (คุณสุภศิณี วงศ์จันตา และเพื่อนๆ)

ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ face shield ให้กับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อใช้ในการป้องกันเชื้อCovid-19 โรงพยาบาลฮอดขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

Please Login to Comment.