โรงพยาบาลฮอด ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม

นักกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

โรงพยาบาลฮอด ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม

ณ บ้านช่างเคิ่ง ม.9 ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

วันที่ 28 กุมภาพันธ์​ 2565

 

Please Login to Comment.