ตัวเเทนบุคลากรโรงพยาบาลฮอด เข้ารับมอบเกียรติบัตร ผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตัวเเทนบุคลากรโรงพยาบาลฮอด เข้ารับมอบเกียรติบัตร ผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ระดับส่งเสริมคุณธรรม ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรม

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอฮอด จ.เชียงใหม่

วันที่ 28 กุมภาพันธ์​ 2565

 

Please Login to Comment.