ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรรัสโคโรนา 2019

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ

Please Login to Comment.