โรงพยาบาลฮอดขอขอบคุณ บริจาคเกจ์ออกซิเจน ให้แก่งานดูแลต่อเนื่อง (COC)

โรงพยาบาลฮอดขอขอบคุณ คุณวัลลภ คุณเบ็ญวรรณ ตันยะ ได้บริจาคเกจ์ออกซิเจน ให้แก่งานดูแลต่อเนื่อง (COC)

โรงพยาบาลฮอดขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะ

Please Login to Comment.