โรงพยาบาลฮอด ได้จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน พร้อมสอนและสาธิตการใช้ AED ให้แก่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติออบหลวง

วันที่ 22 ธันวาคม 2563
โรงพยาบาลฮอด ได้จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
พร้อมสอนและสาธิตการใช้ AED ให้แก่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติออบหลวง จำนวน 44 นาย
ณ ห้องประชุมอุทยานฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้
 
 
 
 
 

Please Login to Comment.