นพ.นพดล. บุญเฉลย. รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฮอดพร้อมด้วยคณะ ได้นำเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ(AED)

วันที่ 17 ธันวาคม 2563

นพ.นพดล. บุญเฉลย. รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฮอดพร้อมด้วยคณะ

ได้นำเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ(AED) ที่ได้รับบริจาคโดย สภากาชาดไทยส่งมอบและติดตั้ง ณ อุทยานแห่งชาติออบหลวง ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ โดยมี นายศุภฤกษ์. เลิศลักษณ์ศิริกุล. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติออบหลวง ปลัดอำเภอฮอด. ผู้แทนกิ่งกาชาดอำเภอฮอด เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติออบหลวง ร่วมเป็นพยานในการติดตั้ง ทั้งนี้จะมีการฝึกอบรมและสาธิตวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า(AED) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 

Please Login to Comment.