โรงพยาบาลฮอด ออกหน่วยปฐมพยาบาลเตรียมรับเสด็จฯ ร่วมกับกองอำนวยการร่วม

วันที่ 27-29 ตุลาคม 63 โรงพยาบาลฮอด ออกหน่วยปฐมพยาบาลเตรียมรับเสด็จฯ ร่วมกับกองอำนวยการร่วม

ณ. สนามจอดเฮลิคอปเตอร์สำรองสนามกีฬาเทศบาลเทศบาลตำบลท่าข้าม

Please Login to Comment.