รับมอบโล่ห์และใบประกาศ green&clean hospital plus

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นพ.ทวิช แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฮอด

รับมอบโล่ห์และใบประกาศ green&clean hospital plus จาก นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

Please Login to Comment.