1. ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์-จำนวน-8-รายการ
  2. สเปค
  3. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ