เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  1. ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์-จำนวน-8-รายการ
  2. สเปค
  3. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

Please Login to Comment.