การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลสู่การปฏิบัติ

นพ.ทวิช แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฮอดและตัวแทน

ร่วมต้อนรับ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ในการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลสู่การปฏิบัติ

( การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ภัยแล้ง ไวรัสโคโรน่า ฯลฯ)

ณ ที่ว่าการอำเภอฮอด  วันที่ 7กุมภาพันธ์ 2563

Please Login to Comment.