โรงพยาบาลฮอดร่วมกับส่วนราชการอำเภอฮอด ออกหน่วยอำเภอยิ่มเคลื่อนที่

โรงพยาบาลฮอดร่วมกับส่วนราชการอำเภอฮอด ออกหน่วยอำเภอยิ่มเคลื่อนที่

บ้านแม่ลายดวงจันทร์ ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

 

 

Please Login to Comment.