วันที่ 18กค.62 โรงพยาบาลฮอดร่วมออกหน่วยเแพทย์เคลื่อนที่
 พอ.สว.บ้านแม่เตียน ม.7 ต.บ่อสลี อ.ฮอด เชียงใหม่