ประกาศ จากโรงพยาบาลฮอด

ประกาศ

              โรงพยาบาลฮอดจะปิดประตูทางด้านทิศเหนือ ตั้งแต่เวลา24.00-06.00น. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพื่อเป็นป้องกันทรัพย์สมบัติของโรงพยาบาลและความปลอดภัยทรัพย์สินของผู้มารับบริการโรงพยาบาลฮอด

Please Login to Comment.