เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดของโรงพยาบาลฮอด ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด-ปี-2566

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ-ทำความสะอาด-ปี-2566 (1)

Please Login to Comment.