เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดของโรงพยาบาลฮอด ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาทำความสะอาด

Please Login to Comment.