เรื่อง…ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าใช้จ่ายที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

Please Login to Comment.