เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอฮอด ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตและออกหน่วยปฐมพยาบาลกับกิ่งกาชาดอำเภอฮอดบริจาคโลหิตครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

วันที่ 9/2/2565 นายแพทย์วิทิต ชูศรียิ่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฮอด พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฮอด เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอฮอด ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตและออกหน่วยปฐมพยาบาลกับกิ่งกาชาดอำเภอฮอดบริจาคโลหิตครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เพื่อนำโลหิตที่ได้รับบริจาคไปช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นในยามฉุกเฉินและช่วยเหลือผู้ป่วยในการรักษาพยาบาล
ณ หอประชุมอำเภอฮอด
 

Please Login to Comment.