ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฮอด ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฮอด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฮอด ร่วมกิจกรรมออกหน่วยตรวจรักษานอกพึ้นที่

15 กุมภาพันธ์ 2565 นายแพทย์วิทิต สุขศรียิ่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฮอด

ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฮอด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฮอด

ร่วมกิจกรรมออกหน่วยตรวจรักษานอกพึ้นที่

และพบปะประชาชนในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ คริสตจักรบ้านแม่ลายเหนือ

Please Login to Comment.