คณะทำงานฯศูนย์บริการฉีดวัคซีนฯ อำเภอฮอดขอขอบคุณ.

#โรงเรียนฮอดพิทยาคม โดยท่าน. ผอ.ระวี คงภาษี ผอ.โรงเรียนฯ.มอบอาหารกลางวัน 50 ชุด

#คุณลัดดา แก้วเทพย์พร้อมครอบครัว มอบอาหารกลางวัน 70 ชุด

#ร้านไอรวยโฮมเมด มอบขนมและเบเกอรี่

#คุณบุญธรรม นามทรง ผู้จัดการปั้มน้ำมัน ปตท.สาขาฮอด มอบเครื่องดื่มอะเมซอน จำนวน 40 แก้ว

#ผู้พิพากษาศาลจังหวัดฮอด มอบเงิน 1000 บาท เพื่อใช้ในการสนับสนุนเครื่องดื่ม

#คุณนพวรรธน์ จารุพูนผลและคุณกาญจนา จันหล้า อัยการศาลจังหวัดฮอด มอบ หน้ากากอนามัย

ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขและ จิตอาสาฯ . ณ หน่วยฉีดฯ รพ.ฮอด. ในวันอาทิตย์ที่ 11 ก.ค.2564

ขอขอบคุณทุกท่านที่มอบกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เป็นอย่างสูง ค่ะ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻.

Please Login to Comment.