“คณะทำงานฯศูนย์บริการฉีดวัคซีนฯ อำเภอฮอด”. ขอขอบคุณ. เทศบาลตำบลท่าข้าม นำโดยท่านนายกไพศาล. พุทธเหมาะและร้านสุรพลการยาง.

“คณะทำงานฯศูนย์บริการฉีดวัคซีนฯ อำเภอฮอด”. ขอขอบคุณ. เทศบาลตำบลท่าข้าม นำโดยท่านนายกไพศาล. พุทธเหมาะและร้านสุรพลการยาง. อ.ฮอด. ที่ได้นำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มมามอบให้กับบุคคลากรทางการแพทย์และผู้รับบริการในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม ณ หน่วยฉีดฯ รพฺฮอด ในวันที่ 7 ก.ค.2564.เวลา 11.00 น.ค่ะ

Please Login to Comment.