ผู้ที่เดินทางไปพื้นที่เสี่ยง ตามสถานที่และวันเวลาดังกล่าว ขอให้สังเกตุอาการตนเอง ภายใน 14 วัน

ประชาสัมพันธ์ค่ะ

ผู้ที่เดินทางไปพื้นที่เสี่ยง ตามสถานที่และวันเวลาดังกล่าว ขอให้สังเกตุอาการตนเอง ภายใน 14 วัน โดยนับตั้งแต่วันที่สัมผัส หากท่านมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส สามารถมาขอรับการตรวจ ได้ที่โรงพยาบาลฮอด หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถาม เพิ่มเติมได้ที่ ☎️ 090-1476982. ☎️ 095-6953506

#เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย. หลีกไปในในสถานที่เสี่ยง และสถานที่แออัด

 
 
 
 
 
 
 
 

Please Login to Comment.