โรงพยาบาลฮอดขอขอบคุณ บริษัทนพดลพานิช หจก.ปิยะภัณฑ์ ฮอด และบริษัท SCG ที่ได้มอบห้องความดันอากาศบวก

โรงพยาบาลฮอดขอขอบคุณ บริษัทนพดลพานิช หจก.ปิยะภัณฑ์ ฮอด และบริษัท SCG ที่ได้มอบห้องความดันอากาศบวก (Positive Pressure Room ) ใช้สำหรับตรวจหาเชื้อ Covid -19

Please Login to Comment.