โรงพยาบาลฮอด “เปิดรับลงทะเบียนจองสิทธิรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำ ปี 2564 “

โรงพยาบาลฮอด “เปิดรับลงทะเบียนจองสิทธิรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำ ปี 2564 ” ใน 7 กลุ่มเสี่ยง ทุกสิทธิการรักษา
** เปิดจองตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2564 (เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์)
**กำหนดเข้ารับการฉีดวัคซีน ระหว่างวันที่ 1 พ.ค.- 31 ส.ค. 64

Please Login to Comment.