ขออนุญาตเผยแพร่ราคากลางงานเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีในเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2564 ถึง ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 18 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

Please Login to Comment.