ผู้ที่เดินทางไปสถานที่เสี่ยง เทสโก้โลตัส(สาขาคำเที่ยง) ตลาดศิริวัฒนา (ตลาดธานินท์) ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 63 ในช่วงเวลาที่ประกาศ


#ช่วยกันประชาสัมพันธ์นะคะ

ผู้ที่เดินทางไปสถานที่เสี่ยง เทสโก้โลตัส(สาขาคำเที่ยง) ตลาดศิริวัฒนา (ตลาดธานินท์) ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 63 ในช่วงเวลาที่ประกาศ. ให้สังเกตุอาการ ตนเองจนครบ 14 วัน หลีกเลี่ยงไปที่ชุมชน. สวมหน้ากากอนามัย และทำแบบประเมินตนเอง ผ่าน แอพลิเคชั่น และถ้ามีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านค่ะ

#ชาวฮอดรวมใจต้านภัยโควิด


Please Login to Comment.